امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون حمل ، نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز 1400/11/12

۱۴۰۰/۱۱/۱۲ - ۱۰:۱۷:۰۸

دیدگاه های شما