امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهرشیراز فوق العاده (دوره ششم)1400/11/13

۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - ۱۰:۲۱:۳۹

دیدگاه های شما