امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون حمل ، نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز 1400/11/16

۱۴۰۰/۱۱/۱۶ - ۱۱:۳۸:۰۷

دیدگاه های شما