امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز 1400/11/20

۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - ۱۱:۴۶:۴۰

دیدگاه های شما