امروز: یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ چهل وهشتمین جلسه عادی صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز1400/11/30

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - ۰۹:۲۵:۵۱

دیدگاه های شما