امروز: جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تولید بیش از 7 برابری پسماندهای ساختمانی نسبت به پسماندهای خانگی و تکمیل ظرفیت سایت دفع پسماند‌های عمرانی و ساختمانی در آینده ای نزدیک

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در بازدید از مکانهای مد نظر  برای دفع پسماند عمرانی و ساختمانی گفت: همه دستگاهها و ارگانهای ذیربط باید برای حل مشکل پسماندهای عمرانی و ساختمانی همکاری فعال داشته باشند.

مسعود زارعی در بازدیدی که به همراه حیدری رئیس اداره محیط زیست شهرستان شیراز ، خوشبخت رئیس سازمان مدیریت پسماند و مشاور سازمان در تعیین محلهای دفع پسماند عمرانی و ساختمانی از محل های مورد نظر برای دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی داشت با اشاره به تولید روزانه بیش از 7000 تن پسماند ساختمانی در شهر و نبود مکانی برای دفع این پسماندها در آینده ای نزدیک اظهار داشت در صورتی که ارگانهای ذیربط در تعیین محلهای دفع پسماند عمرانی و ساختمانی مورد نظر با شهرداری شیراز  همراهی و همکاری نداشته باشند مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای شهروندان دور از انتظار نخواهد بود.

مسعود زارعی افزود شهرداری شیراز با همکاری مشاور متخصص وبررسی اصولی کلیه ضوابط بهداشتی و زیست محیطی نقاط مختلفی برای این موضوع در نظر گرفته است و نیاز به همکاری ارگانهای ذیربط جهت تعیین و تأیید مناسب ترین مکان دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی می باشد.

عضو شورای شهر در ادامه بیان کرد شورا و شهرداری شیراز با تمام وجود پای کار هستند و  روزانه بیش از 7000 تن پسماندعمرانی و ساختمانی را مدیریت می کنند  اما ظرفیت سایت فعلی در آینده ای بسیار نزدیک تکمیل خواهد شد و از هم اکنون بایست برای آینده چاره جویی کرد.

رئیس کمیسون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اعلام نمود با توجه به گستردگی شهر شیراز وجود حداقل دو سایت که بتواند همزمان پذیرای پسماندهای عمرانی و ساختمانی تولیدی شهر باشد ضروری است و شورای شهر و شهرداری برای این مهم پیگیری لازم را انجام خواهد داد .
 در ادامه رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز نیز با اشاره به تولید بیش از  7 برابری پسماندهای ساختمانی نسبت به پسماندهای خانگی و تکمیل ظرفیت سایت فعلی در آینده ای نزدیک بر ضرورت وجود چندین سایت در اطراف شهر برای مدیریت حمل و دفع این پسماندها اشاره کرد.
خوشبخت افزود در حال حاضر فقط یک سایت برای دفع پسماندهای ساختمانی وجود دارد که ظرفیت آن رو به اتمام است و می بایست از مکانهای شناسایی شده حداقل دو مکان پس از تأیید مورد بهره برداری قرار گیرد تا از بروز مشکلات ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندهای ساختمانی در شهر ممانعت گردد.
در ادامه مهندس حیدری رییس اداره محیط زیست شهرستان شیراز ضمن اعلام همکاری و مساعدت با شهرداری در خصوص جانمایی سایتهای جدید اظهار داشت سلامت شهروندان و رعایت مسائل زیست محیطی شهر از اولویتهای اصلی آنها بوده و در جهت رفع بحران احتمالی هم سو با شورا و شهرداری اقدام میکند.

در پایان این بازدید مقرر شد مکاتبات و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف سریعتر سایتهای جدید با دستگاه های مربوطه صورت پذیرد.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - ۱۰:۰۲:۵۱

دیدگاه های شما