امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مدیر حوزه ریاست شورای شهر شیراز منصوب شد

مدیر حوزه ریاست شورای شهر شیراز منصوب شد

طی حکمی از سوی مهدی طاهری رئیس شورای اسلامی شهر مقدس شیراز، مجتبی دهقان به سمت مدیرکل حوزه ریاست شورای شهر شیراز منصوب شد.
 در حکم وی آمده است: با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده حضرتعالی در اداره دفاتر و حسن خلق و برخورد مردمی، بموجب این حکم جنابعالی بعنوان مدیر حوزه ریاست شورا منصوب می شوید.

۱۴۰۰/۱۲/۱۱ - ۰۸:۱۶:۳۶

دیدگاه های شما