امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

خواست خدایی عضو هیأت رییسه شورای اسلامی شهر شیراز: از ابتدای فروردین 1401 افزایش بیش از 50 درصدی حقوق رانندگان استیجاری اعمال خواهد شد

خواست خدایی عضو هیأت رییسه شورای اسلامی شهر شیراز: از ابتدای فروردین 1401 افزایش بیش از 50 درصدی حقوق رانندگان استیجاری  اعمال خواهد شد

عضو هیأت رییسه شورای اسلامی شهر شیراز افزود: شهرداری شیراز مکلف است نسبت به افزایش مبلغ قرارداد رانندگان استیجاری بدون تغییر تعداد رانندگان و ساعات کارکرد و با در نظر گرفتن تمام پرداختی های خارج از قرارداد شهرداری و برنامه ریزی جهت استفاده تمامی رانندگان استیجاری از خدمات بیمه تکمیلی از طریق بخش خصوصی و عضویت و بهره برداری از خدمات صندوق قرض الحسنه خصوصی، تا زمان تنظیم آیین نامه جدید (حداکثر ظرف مدت سه ماه) اقدام نماید.

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ - ۱۷:۲۲:۴۰

دیدگاه های شما