امروز: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون حمل ، نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز 1400/12/18

۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - ۱۱:۲۲:۱۰

دیدگاه های شما