امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضای شورای اسللامی شهر شیراز بامدیر و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

۱۴۰۰/۱۲/۲۵ - ۱۳:۲۲:۰۵

دیدگاه های شما