امروز: جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضای شورای اسللامی شهر شیراز بامدیر و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

۱۴۰۰/۱۲/۲۵ - ۱۳:۲۲:۰۵

دیدگاه های شما