امروز: شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضای شورای اسللامی شهر شیراز بامدیر و معاونین سازمان بهزیستی استان فارس

۱۴۰۰/۱۲/۲۵ - ۱۳:۴۶:۴۶

دیدگاه های شما