امروز: شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضای شورای اسللامی شهر شیراز بامدیر و معاونین سازمان بهزیستی استان فارس

۱۴۰۰/۱۲/۲۵ - ۱۳:۴۶:۴۶

دیدگاه های شما