امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کاهش عوارض سال 1401 شهرداری تا سقف 35 درصد

سید ابراهیم حسینی رییس کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک گفت: در راستای رونق بازار مسکن و تبدیل آن به عنوان بازار هدف سرمایه گذاری و نیز با توجه به نقش کاهش عوارض در توزیع درآمد نقدی شهرداری در طول سال و عدم انحصار آن به دو ماهه پایان سال، لایحه دو فوریتی به شورا ارائه و پس از بررسی به تصویب صحن علنی مورخ 14/1/1401 شورای اسلامی شهر رسید که پس از طی مراحل قانونی و اخذ تاییدیه  فرمانداری به شهرداری جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید

حسینی چنین ادامه داد: سقف برخورداری از کاهش عوارض در خصوص پرداخت نقدی تا 50 میلیارد ریال، 35 درصد می باشد که به مودیانی که از ابتدای سال تا پنجم تیرماه سال جاری نسبت به پرداخت صد درصد عوارض خود اقدام نمایند تعلق خواهد گرفت. این درصد جهت مودیانی که حداقل 70 درصد عوارض خود را در موعد ذکر شده پرداخت نمایند، 21 درصد و جهت مالکینی که حداقل 50 درصد از عوارض نقدی خود را پرداخت نمایند 14 درصد خواهد بود.
وی افزود: جهت مودیانی که مجموع پرداخت نقدی عوارض آنها مازاد بر مبلغ 50 میلیارد می باشد، درصد کاهش به صورت پلکانی و بین 3 تا 9 درصد متغیر خواهد بود.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا چنین افزود: دارندگان کارت اوراق بستانکاری موضوع مصوبات شماره 2650/98، 1128/93، 2433/1400 . 3814/97 نیز مشمول کاهش مندرج در این مصوبه خواهند گردید.
همچنین مودیانی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری مراجعه و بدهی آنان با مطالبات قطعی شده آنها از سوی شهرداری تهاتر می گردد نیز قادر به استفاده از امتیاز موضوع این مصوبه خواهند بود.
حسینی از جمله موارد دیگر مشمول مصوبه آتی را بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری املاک توسط مراجع قانونی و نیز عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری بر شمرد.
 تصمیم ذکر شده جهت طی مراحل قانونی به فرمانداری ارسال و در انتظار تایید نهایی می باشد.

۱۴۰۱/۰۱/۱۶ - ۱۱:۱۵:۵۳

دیدگاه های شما