امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تعریف مسیرهای دسترسی به حرم از طریق میدان شاهزاده قاسم

تعریف مسیرهای دسترسی به حرم از طریق میدان شاهزاده قاسم
اسکندری رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز درباره احداث تقاطع از چهارراه شاهزاده قاسم تا حرم مطهر گفت : این تقاطع در چهارراه شاهزاده قاسم بصورت تقاطع غیر همسطح می باشد و از این چهارراه تا حرم مطهر بصورت زیرگذر احداث می گردد و همچنین کنار حرم مطهر پارکینگ طبقاتی زیر سطحی اجرا خواهد شد .
اسکندری با تاکید بر این مطلب که تلاش شده است تقاطع های احداثی در این مسیر، بافت تجاری و تاریخی خیابان حضرتی را تحت تاثیر قرار ندهد و بافت این منطقه دست نخورده باقی بماند.

۱۴۰۰/۱۲/۱۶ - ۰۹:۰۳:۳۶

دیدگاه های شما