امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تدوین سند جامع آسیب شناسی رفع موانع سرمایه گذاری در شیراز

تدوین سند جامع آسیب شناسی رفع موانع سرمایه گذاری در شیراز 
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز از تدوین سند جامع آسیب شناسی رفع موانع سرمایه گذاری، توسط شهرداری شیراز تا پایان سال جاری خبر داد. وی تصریح کرد: وضعیت د
محمدحسن اسدی با بیان اینکه به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری امیکرون، برگزاری همایش مرتبط با این سند با نظر شهرداری به سال آینده موکول شده است گفت: 4 پانل تخصصی مرتبط با این سند در اواخر ماه گذشته برگزار شده و جمع بندی اولیه نظر شهرداری و اساتید دانشگاه در کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورا در حال بررسی است

وی تصریح کرد: وضعیت سرمایهگذاری تابع عواملی چون فرآیندهای اداری، قوانین و مقررات، مشوقیها، تسریع امور مرتبط از طریق اتصال به درگاههای الکترونیکی، زیرساختها و مسایل فرهنگی است
اسدی خاطرنشان کرد: جلب سرمایه گذاری در سطح خرد و کلان باید به یک فرهنگ تبدیل شود
وی از لزوم ساده سازی فرمولهای شهرداری و تعریف بسته های سرمایه گذاری به روز و اقتصادی سخن گفت و اظهار داشت: باید حل مشکل سرمایه گذاری در اولویت شهرداری قرار گیرد و مدیران شهرداری با این رویکرد مورد ارزیابی قرار گیرند
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: مشارکتها و قرارداهای ناموفق شهرداری در حوزه سرمایه گذاری باید عارضه یابی شود
اسدی افزود: در استان و کلان شهرشیرازباید میثاق نامه حمایت از سرمایه گذاری تحت نظر مقامات ارشد استان از جمله نماینده ولی فقیه، استاندار، دستگاههای نظارتی، شورا و شهرداری نوشته و زمینه عملیاتی شدن آن فراهم گردد عضو شورای اسلامی شهر شیراز در پایان یادآور شد: آمارهای شهرداری نشان میدهد؛ آمار کوچ و هجرت سرمایه گذاران از شهر شیراز بیشتر از ورودی در این بخش است
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در شرایط امنیت اقتصادی و دلگرمی سرمایه گذار محقق میشود نه با حرف و سخن!
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در پایان یادآور شد: آمارهای شهرداری نشان میدهد؛ آمار کوچ و هجرت سرمایه گذاران از شهر شیراز بیشتر از ورودی در این بخش است

۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - ۰۹:۰۵:۱۹

دیدگاه های شما