امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یاوران شورا، بازوان محلی شورا و شهرداری کلان شهرها

یاوران شورا، بازوان محلی شورا و شهرداری کلان شهرها
هاجری عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت :مصوبات نباید بدون نظر خواهی و پشت درب های بسته و بصورت سلیقه ای به محلات تحمیل گردد. مشارکت دادن مقبولان  و محبوبان محلی می تواند به شهر ،شور و نشاط داده، خواسته های ضروری مردم در کلیه مصوبات مد نظر قرار گیرد.

 در ادامه گفت :با توجه به بیان مهندس محمد صالح جوکار ریاست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر غیر قانونی بودن شورا یاران و یاوران شورا در تهران و کلانشهر ها، لازم است عزیزان متولی پیگیری نموده، از طریق لایحه شورای عالی استانها یا طرح نمایندگان مجلس موضوع  یاوران شورا بعنوان بازوان محلی شورا و شهرداری کلانشهر ها تصویب شده، بصورت انتخابی نه انتصابی و از پائین به بالا،محبوبان محلات با رأی مردم به کمک شوراها آمده تا انتقال دهنده مطالبات،توقعات، نیاز و نظر سنجی حقیقی و واقعی مردم و محلات باشند.
نمایندگان مجلس فارس که تعدادی عضو کمیسیون شوراها می باشند، می توانند در این امر مهم و کاربردی وارد شده،به حضور پررنگ مردم در صحنه کمک رسانی کنند.
وی افزود: درب شورا به روی تمام عزیزان شهر، باز است. فارغ از رنگ آمیزی های سیاسی، تشنه شنیدن مطالبات،توقعات،خواسته ها، اعتراضات و مخالفتهای شما بوده تا همدل و همراه، امیدوارانه با اعتماد و اطمینان متقابل، امور مدیریت شهری را به پیش ببریم.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸ - ۰۹:۰۸:۱۷

دیدگاه های شما