امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حمایت ۲۵ میلیارد تومانی شورای شهر شیراز از ساخت سریال احمدبن‌موسی(ع)

حمایت ۲۵ میلیارد تومانی شورای شهر شیراز از ساخت سریال احمدبن‌موسی(ع) 

 ابراهیم حسینی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز گفت:  بیش از 70 میلیارد تومان برای ساخت سریال پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه از شورای چهارم حمایت از این سریال مورد توجه بوده اکندن وارد فاز اجرا شده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات فرهنگی شورای شهر فراهم کردن مقدمات ساخت سریال احمدبن‌موسی(ع) است که برای سال آینده ۲۵ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۰۹:۲۲:۴۸

دیدگاه های شما