امروز: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

الزام شهرداری به معرفی، طراحی و اجرای خیابانها و چهارراههای الگو

الزام شهرداری به معرفی، طراحی و اجرای خیابانها و چهارراههای الگو
 
ترابی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: طرح کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، درخصوص الزام شهرداری به معرفی، طراحی و اجرای خیابانها و چهارراههای الگو ، در پنجاه و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و تصویب شد .
 
این طرح کمیسیون شهرسازی و معماری به شرح زیر به تصویب رسید:
 ماده واحده : 
شهرداری مکلف است در جهت طراحی واجرای خیابانها و چهار راههای الگو در سال آتی به شرح زیر اقدام نماید:
1- معاونت شهرسازی و معماری با هماهنگی مناطق یازده‌گانه فهرست 22 خیابان و 22 چهار راه الگو(هر منطقه دو خیابان و دو چهار راه) مطابق با قوانین و مقررات بالادستی و با لحاظ شرایط و ضوابط زیر و امکان اجرایی آن تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه نماید. 
الف: معاونت شهرسازي و معماري نسبت به تهيه استانداردها و شاخص‌هاي خيابان‌ها و چهارراههای الگو اقدام و به مناطق اعلام تا مناطق شهرداري در معرفي خيابان‌ها و چهارراههای الگو، استانداردها و شاخص‌هاي اعلامی معاونت شهرسازي و معماري را مد نظر قرار دهند. 
ب: موضوع تحقق‌پذيري و آسيب‌شناسي اجراي خيابان‌ها و چهارراههای الگو در طرح لحاظ گردد. ج: در مطالعات خيابان‌ها و چهارراههای الگو مواردي همچون كف‌سازي، نما، خط آسمان، مبلمان شهري، مسير دوچرخه، نقشه اجرايي و غیره لحاظ گردد.
2- معاونت شهرسازي و معماري ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه لایحه ضوابط احداث خيابان‌هاي جديدالاحداث در مناطق یازده‌گانه شهرداری با رعايت موارد مندرج در بند فوق اقدام و طی لایحه‌ای به شورا ارایه نمايد. 
3- شهرداری شیراز نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي خيابان‌هاي الگو و چهارراه‌هاي الگو براي تمام اركان فني، ترافيكي و شهرسازي مناطق و معاونت‌هاي مربوطه اقدام و خدمت آموزش گيرندگان و سرفصل‌هاي آموزشي ظرف 2 ماه به شورا ارایه نماید.
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - ۰۹:۲۳:۴۰

دیدگاه های شما