امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اختصاص چهار بوستان شهرداری به شرکت های دانش بنیان

اختصاص چهار بوستان شهرداری به شرکت های دانش بنیان
محمد رضا هاجری عضو شورای شهر شیراز گفت:با توجه به شعار سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» و توصیه و تأکید مقام معظم رهبری روی اقتصاد دانش بنیان و انتقال نیازمندی ها به اینگونه شرکت ها، ضرورت حمایت از آنها با خرید          
تولیدات علمی و فن آوری های مرتبط با مدیریت شهری حتمی است. 
 وی در ادامه افزود :چهار بوستان شهرداری در چهار نقطه شهر به اینگونه شرکت ها اختصاص یابد. در حوزه پسماند، فضای سبز، شهر الکترونیک، ترافیک و حمل و نقل، آتش نشانی و دهها نمونه و عرصه دیگر می توان با
سفارش دادن به شرکت های دانش بنیان، از دانش، فن آوری و دستاورد های عملی آنها در مدیریت شهری بهره برد، هزینه برای توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری ماندگار خواهد بود. ضروری است شورا و شهرداری نیازهای خود در عرصه های مختلف را جمع بندی و به این شرکت ها ارائه تا تولید علمی و فن آوری متناسب با نیاز ها تهیه، ارائه و به کار گرفته شوند.

۱۴۰۰/۱۲/۲۸ - ۰۹:۳۰:۰۲

دیدگاه های شما