امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

استفاده از تمامی ظرفیت های بینظیر موجود در مدارس شیراز

استفاده از تمامی ظرفیت های بینظیر موجود در مدارس شیراز
محمد رضا هاجری عضو شورای شهر شیراز گفت: ظرفیت های بی نظیر مدارس شهر در تمامی مناسبت ها بعضاً راکد و بی مصرف است. لازم است با ریاست و محوریت استاندار محترم و دبیری مدیرکل آموزش و پرورش، برنامه ریزی شود تا ازتمامی ظرفیت های موجود مدارس در شیراز در اوقات غیر تحصیل دانش آموزان بهره برده شود، آموزشگاه های عمومی، ورزش های همگانی و توقفگاه های عمومی و محلی خودرو و... ظرفیت های خالی مدارس را مورد استفاده قرار دهند.
وی اظهار داشت: باید انحصار برداشته شود، با اولویت به خانواده دانش آموزان از ظرفیت های خالی مدارس در طول شبانه روز استفاده شود

۱۴۰۱/۰۱/۱۷ - ۰۹:۳۴:۱۰

دیدگاه های شما