امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تذروی: ارتباط رابطین و شهرداران مناطق تقویت شود

تذروی: ارتباط رابطین و شهرداران مناطق تقویت شود

محمدتقی تذروی، نائب رئیس شورای شهر شیراز در جلسه و دیدار اعضای شورا با رابطین مناطق ۱۱ گانه شهر با اشاره به سفرهای نوروزی با بیان اینکه از ابتدای سال منتظر یک موج بودیم، گفت: بعد از چند سال کرونا سفرها انجام گرفت ولی ورود این جمعیت غیرمنتظره بود و اغلب مسافران راضی بودند و شهرداری خوب درخشید.حجم سفرها موج نشاطی در شیراز راه انداخت و به رونق اقتصادی شهر کمک کرد.
وی با بیان اینکه رابطین شورا یک خواسته دارند و آن این است ارتباط رابطین و شهرداران مناطق تقویت شود، افزود: برنامه زمان‌بندی برای ارتباط با شهردار منطقه، یاوران و ناظرات شورا انجام شده تا حل مشکلات مناطق انجام شود همچنین زمان‌بندی ۶ ماهه با رابطین نیز انجام شده است.

۱۴۰۱/۰۱/۱۸ - ۱۰:۰۷:۱۰

دیدگاه های شما