امروز: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز 1401/01/20

۱۴۰۱/۰۱/۲۰ - ۱۱:۲۳:۴۵

دیدگاه های شما