امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

باید ابتدا تعریف درستی از محرومیت شود تا بتوان برای آن برنامه‌های عملیات تدوین کرد.

مهدی طاهری، رئیس شورای شهر شیراز در جلسه کمیسیون محرومیت‌زدایی با بیان اینکه از ابتدا بنا بر این بود که کمیسیون سیاستگذار باشد، گفت: 
باید ابتدا تعریف درستی از محرومیت شود تا بتوان برای آن برنامه‌های عملیات تدوین کرد. 

وی با بیان اینکه نباید شهرداری در لبه این خط قرار گیرد بلکه باید قرارگاهی تشکیل شود و همه دستگاه‌ها ورود کنند تا این مسئله حل شود، گفت: همه باید یک سند و یک تعریف از محرومیت داشته باشیم تا یک عملیات برای رفع آن انجام شود.  

طاهری با بیان اینکه باید این قرارگاه تشکیل شود و همه با هم کار جهادی انجام دهند تا نتیجه مورد قبول واقع شود، افزود: کمیسیون محرومیت‌زدایی ابتکار شورا است و در شهرداری اداره یا بخش مرتبط ندارد، سپاه هم قرارگاه محرومیت‌زدایی تشکیل داده بنابراین باید سایر دستگاه‌ها را نیز در میدان آورد تا با همکاری اقدامی درخور انجام شود. 

رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه برای تدوین سند محرومیت‌زدایی شهرستان شیراز باید شخصیت حقوقی واضح مشخص شود، افزود: باید 
طرح‌های عملیاتی و تعریف یکسان از محرومیت‌زدایی مشخص شود تا شهرداری هم کمک کند پیشنهاد این است که قرارگاه محرومیت‌زدایی مسئول تدوین سند شود و دیگران هم کمک کنند.

۱۴۰۱/۰۱/۲۰ - ۱۵:۳۲:۳۰

دیدگاه های شما