امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

عکس/ کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز( فوق العاده) 1401/01/22

۱۴۰۱/۰۱/۲۲ - ۱۲:۱۶:۴۰

دیدگاه های شما