امروز: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تصویب آیین نامه نحوه تایید نقشه های معماری ،شهرسازی، سازه ،تاسیسات،مقاوم سازی و ژئوتکنیک

تصویب آیین نامه نحوه تایید نقشه های معماری ،شهرسازی، سازه ،تاسیسات،مقاوم سازی و ژئوتکنیک
ترابی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز گفت : آیین نامه نحوه تایید نقشه های (معماری،شهرسازی،سازه،تاسیسات،مقاوم سازی و ژئوتکنیک )به شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب رسید .

۱۴۰۱/۰۱/۲۴ - ۱۲:۰۴:۰۳

دیدگاه های شما