امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پروژه های بر زمین مانده و متوقف شده سرمایه شهر هستند

پروژه های بر زمین مانده و متوقف شده سرمایه شهر هستند 
علیرضا اسکندری رییس کمیسیون عمران شورا با توضیح اینکه پروژه های بر زمین مانده و متوقف شده سرمایه شهر هستند عنوان کرد:از ابتدای شروع به کار شورای ششم بررسی ، بازنگری مجدد ف رفع موانع و مشکلات ، انجام مهندسی ارزش و در صورت تصویب شروع مجدد عملیات اجرایی مد نظر قرار گرفته است.

۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۱۵:۲۵:۰۱

دیدگاه های شما