امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری / پنجاه هفتمین صحن علنی شورا اسلامی شهر شیراز

۱۴۰۱/۰۲/۰۴ - ۱۸:۴۳:۴۵

دیدگاه های شما