امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری /جلسی هم اندیشی درخصوص برسی مسائل مربوط به سد معبر و بازار چه های شهرداری 1401/2/21

جلسه هم اندیشی جلسه هم اندیشی جلسه هم اندیشی جلسه هم اندیشی جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی رئیس کمیسیون سلامت. محیط زیست وخدمات شهری بامعاونین سازمان ساماندهی مشاغل شهری ورییس ومدیران اداره پیشگیری ورفع تخلفات شهری  درخصوص برسی مسائل مربوط به سدمعبر وبازراچه های شهرداری1401/2/21

توضیح متن

۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۱۲:۳۶:۱۱

دیدگاه های شما