امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری /دیدار رئیس کمیسیون املاک برنامه بودجه وحقوقی بامدیریت حرم احمدی ومحمدی (ع)1401/2/21

جلسی رئیس کمیسون برنامه وبودجه ،امور حقوقی واملاک شورای اسلامی بامدیریت حرم مطهراخمدی ومحمدی درخصوص برسی راهکارهای همکاری وتعامل بین شورای اسلامی ،شهرداری شیراز

۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - ۰۷:۴۱:۴۲

دیدگاه های شما