امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری / کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری1401/2/24

۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - ۱۶:۵۸:۵۰

دیدگاه های شما