امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

طاهری: جلسات کمیسیونها با حضور مدیران شهرداری در ساعات غیر اداری تشکیل شوند

ﻣﻬﺪی ﻃﺎﻫﺮی، رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼمی ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮازگفت: از ابتدای شورای ششم اصرار داشته و اکنون نیز بر این خواسته خود اصرار دارم تا در صورت صلاحدید اعضای محترم شورا، ترتیبی داده شود تا جلسات کمیسیونها با حضور مدیران شهرداری در ساعات غیر اداری تشکیل شوند، چرا که از نظر اینجانب ساعات اداری شهرداری متعلق به مردم و ارباب رجوع است و موضوعات مطروحه در کمیسیونها به راحتی در ساعات غیر اداری قابل رسیدگی هستند. ما عملاً مفیدترین ساعات عملیاتی مدیران شهرداری را آنهم در کمیسیون هایی که تعداد آنها قابل کاهش است، می گیریم .

۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۱۳:۳۳:۱۷

دیدگاه های شما