امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اسدی: برگزاری همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری در شیراز؛ سومین حرم اهل بیت(ع)

برگزاری همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری در شیراز؛ سومین حرم اهل بیت(ع)

در چهل و سومین جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز مدیران شهرداری به ارائه شیوه برگزاری برگزاری همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری در شیراز؛ سومین حرم اهل بیت(ع) در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت‌ماه 1401 پرداختند.
از دیگر دستورکارهای این جلسه کمیسیون بررسی مصوبه پیشین شورا در خصوص باشگاه مودیان دائم و خوش حساب شهرداری و بررسی ظرفیت‌های شرکت مهندسین مشاور جهان نمای شهر راز بود.
دکتر محمد حسن اسدی، ریاست کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری ضمن تاکید بر اجرای هرچه قوی‌تر همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری در شیراز؛ سومین حرم اهل بیت(ع) در پایان اردیبهشت‌ماه 1401، برگزاری این گونه رویدادها در توسعه سرمایه‌گذاری و معرفی و برندسازی شهر شیراز را حائز اهمیت خواند و از برگزاری این رویداد به صورت شش ماه یکبار در شهرداری شیراز خبر داد.

۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۱۳:۳۵:۱۴

دیدگاه های شما