امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تذروی: انتخابات نمایندگان وسایل نقلیه باربر درون شهری شیراز برگزار خواهد شد

انتخابات نمایندگان وسایل نقلیه باربر درون شهری شیراز برگزار خواهد شد

تذروی رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا گفت: با توجه به اعلام نارضایتی از ارائه خدمات و نحوه حمایت و رسیدگی به امورات مجموعه وسایل نقلیه حمل و نقل بار درون شهری شهرداری شیراز ، انتخابات نمایندگان وسایل نقلیه باربر درون شهری شهرداری شیراز برگزار گردد تا این قشر زحمتکش بتوانند از طریق نمایندگان با انتخاب مستقیم رانندگان وسایل نقلیه باربر بتوانند همراه و همگام با سازمان حمل و نقل بار در راستای رفع و کاهش معضلات و مشکلات جامعه شریف رانندگان وسایل نقلیه باربر حرکت کنند و مساعدت بیشتری در برنامه ریزی ها و تصمیمات و کارشناسی ‌ها داشته باشند
 تذروی ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده و جلسات متعددی که با مجموعه  سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری در جهت توجه به مطالبات این صنف به داشتن نمایندگان و رابطین مستقیم با مجموعه شهرداری  انجام شد، موضوع اولین دوره انتخابات در قالب یک طرح در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مطرح گردید که در همین راستا  و به منظور برگزاری انتخابات موضوع در سی و ششمین جلسه کمیسیون با حضور اعضاء محترم کمیسیون، معاون حمل و نقل، رئیس سازمان حمل و نقل مسافر صورت گرفت.
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا خاطر نشان کرد: همچنین مقرر گردید سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری موضوع تدوین آیین نامه پیشنهادی انتخابات نمایندگان وسایل نقلیه باربر را در کمیته فنی این کمیسیون  با حضور نماینده حوزه معاونت حمل و نقل، سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری، نماینده سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و مشاورین کمیسیون مطرح شود و صورتجلسه نهایی جهت تصویب به این کمیسیون ارسال گردد.
 عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: هم زمان با تصویب آیین نامه برگزاری انتخابات نمایندگان وسایل نقلیه باربر نسبت به تنظیم شرح وظایف نمایندگان وسایل نقلیه باربر اقدام و موضوع جهت تصمیم گیری در کمیته فنی بررسی می‌گردد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۱۱:۲۰:۰۱

دیدگاه های شما