امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

زارعی: ایجاد تصفیه خانه های لوکال اقدام موثر در کاهش بحران کم آبی

ایجاد تصفیه خانه های لوکال اقدام موثر در کاهش بحران کم آبی
 
بازدید مهندس زارعی رییس کمیسیون و سرکار خانم خواست خدایی، آقای ترابی، آقای تذروی و آقای هاجری اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا از محل پیشنهادی احداث تصفیه خانه لوکال شهر شیراز و تصفیه خانه غرب و شرق شهر صدرا 

مسعود زارعی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در بازدید محل پیشنهادی احداث تصفیه خانه لوکال شهر شیراز و تصفیه خانه غرب و شرق شهر صدرا ضمن تاکید بر اهمیت سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضلاب در ارتقاء بهداشت جامعه و حفظ محیط زیست بر لزوم اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب تاکید کرد .
وی ضمن بازدید از روند کار تصفیه خانه های فاضلاب گفت : باید برنامه ریزی منسجمی در خصوص استفاده از پساب تصفیه خانه در بخش آبیاری فضای سبز انجام شود . 

مهندس زارعی با اشاره به بحران کم آبی گفت : یکی از پارامترهای مهم جوامع توسعه یافته بهره مندی از سیستم های جمع آوری تصفیه خانه فاضلاب می باشد و که با توجه به شرایط خشکسالی استفاده از ظرفیت پساب فاضلاب خانه ها میتواند نقش موثری در حفظ و توسعه فضای سبز داشته باشد . 

در پایان رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورا با بهره گیری از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص استفاده از نیروهای متخصص و جوان و شرکتهای دانش بنیان عنوان کرد: با هدف تقویت شرکتهای دانش‌‌‌بنیان و به طور کلی نوآوری در دانش و فناوری، جهت اجرای طرح تصفیه خانه لوکال با بررسی دقیق و کارشناسی از ظرفیت این شرکت ها استفاده شود.

۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۱۱:۲۰:۵۰

دیدگاه های شما