امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اسکندری: تعریف تقاطع‌های غیرهمسطح، پیاده راه و خطوط مترو در مگاپروژه حد فاصل بلوار‌های احمدی جنوبی تا شاهزاده قاسم

تعریف تقاطع‌های غیرهمسطح، پیاده راه و خطوط مترو در مگاپروژه حد فاصل بلوار‌های احمدی جنوبی تا شاهزاده قاسم   

علیرضا اسکندری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز گفت: در ابتدای شروع به کار شورای ششم، ۱۸۰ پروژه به عنوان پروژه‌های هدف ۱۴۰۱ تعریف شد که از این تعداد ۵۴ پروژه بزرگ مقیاس جدید و نیمه تمام و ۱۲۶ پروژه در حوزه مناطق است.
عضو شورای شهر شیراز همچنین اجرای پروژه حد فاصل بلوار‌های احمدی جنوبی تا شاهزاده قاسم و حضرتی را مکمل این مگاپروژه تلقی و گفت: این پروژه بزرگ علاوه بر ایجاد مسیر‌های دسترسی از طریق تقاطع‌های غیرهمسطح شامل پیاده راه و خطوط مترو نیز خواهد بود

۱۴۰۱/۰۳/۱۰ - ۱۳:۰۷:۳۳

دیدگاه های شما