امروز: دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

هاجری: انتقال کارخانه سیمان،پشم شیشه،روغن نباتی نرگس و پادگان های نظامی به خارج از شیراز،مطالبه و خواسته مردمی است

انتقال کارخانه سیمان،پشم شیشه،روغن نباتی نرگس و پادگان های نظامی به خارج از شیراز،مطالبه و خواسته مردمی است

محمدرضا هاجری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: از مدیرکل امور زندان های فارس که اعلام رضایت نموده،زندان عادل آباد شیراز از شهر به خارج از شهر انتقال یابد،بصورت ویژه تشکر می کنم. از شهرداری درخواست کمک نموده تا در این انتقال سازمان زندان ها را یاری نماید. از کمیسیون تلفیق درخواست دارم این درخواست با سرعت، سبقت ،حمایت و یاری طی جلسه ای پربار، به نتیجه رسانده شود. انتقال کارخانه سیمان،پشم شیشه،روغن نباتی نرگس و پادگان های نظامی از شهر به خارج از شهر،همچنان مطالبه و خواسته مردمی می باشد که ما به نمایندگی از آنها در شورا و شهرداری جمع شده ایم،  باید برایشان کاری اساسی ،ریشه ای و زیر بنایی انجام دهیم.

۱۴۰۱/۰۳/۱۰ - ۱۳:۰۸:۲۴

دیدگاه های شما