امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری /برگزاری جلسه یاوران شورای اسلامی شهر شیراز 1401/03/10

برگزاری جلسه یاوران شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعیین میدیران فضای مجازی محلات مناطق 11 گانه شورای اسلامی شهر شیراز

۱۴۰۱/۰۳/۱۰ - ۱۳:۱۸:۵۴

دیدگاه های شما