امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

زارعی: مدیریت پسماندهای شهری با رویکرد مشارکت در کاهش اثرات زیست محیطی

زارعی: مدیریت پسماندهای شهری با رویکرد مشارکت در کاهش اثرات زیست محیطی

دیدار مهندس زارعی رئیس کمیسیون و سرکار خانم خواست خدایی از اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با سرمایه گذاران فعال در حوزه مدیریت پسماند برگزار شد.

مهندس زارعی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه شیراز شهر فرصتهاست اما این شهر به نسبت دیگر کلانشهرها در بحث سرمایه گذاری کمتر بهره برده است، گفت: در رفع برخی معضلات شهری شهرداری به تنهایی نمیتواند ورود کند و باتوجه به اهمیت موضوع بهداشت، سلامت مردم و رفع چرخه معیوب در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران نقطه قوتی است.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه در این جلسه طرح پردازش زباله ها و بازیافت پسماند و تبدیل آنها به انرژی بررسی و طرح موضوع شد، افزود: این اقدام توسط شرکت طرف قرارداد صورت می گیرد که با اجرای آن حدود ۹۵ درصد از میزان کل پسماند را میتوان بازیافت کرد.
مهندس زارعی تصریح کرد: استفاده از طلای کثیف و تولید انرژی میتواند میزان رضایتمندی شهروندان را در برداشته باشد اما این ظرفیت متأسفانه در اختیار زباله گردها و سودجویان قرار گرفته که گاها این طلای کثیف در مکان های غیر بهداشتی و بعضا مکانهای مسکونی نگهداری میشود.
وی معتقد است پردازش زباله ها و خروجی آن تاثیر مثبتی در زیست محیط دارد و استفاده از این ظرفیت گامی موثر در جمع آوری بازیافت و ضایعات سطح شهر می باشد.
مهندس زارعی با بیان اینکه میزان پسماند مخلوط شهری روزانه ۱۱۰۰ تن می باشد و بخشی از آن به صورت تفکیک از مبدأ توسط شهروندان صورت میگیرد، گفت: باتوجه به تکمیل ظرفیت سایتهای دفن زباله در شهر شیراز علاوه بر استفاده از این ظرفیت در کاهش این معضل تبدیل پسماندهای غذایی و گیاهی به کود npk هم می تواند بسیار تأثیر گذار باشد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در پایان این جلسه با بیان اینکه سایر موضوعات کارشناسی با دقت و حساسیت در جلسات آتی صورت میگیرد، عنوان کرد: در این حوزه بایستی ارائه بسته پیشنهادی با نگاه تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب درنظر گرفته شود تا بستر مناسبی برای یک تصمیم درست در کمیسیون و شورا باشد.
مدیریت و دفع پسماندها و زباله های شهری به صورت اصولی که مانع از آلودگی محیط زیست شود، کاهش خطرات مربوط به سلامتی انسانها و آسیب های زیست محیطی، تفکیک پسماند های خشک از کل پسماند تولیدی به تولید انرژی از پسماند، دفن صحیح و بهداشتی و همگامی با سایر کشورهای جهان در راستای تأمین سلامت مردم از دیگر موضوعات مورد مطرح شده رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در این جلسه بود.

۱۴۰۱/۰۳/۱۱ - ۰۷:۵۹:۲۳

دیدگاه های شما