امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اسدی: الزام شهرداری شیراز به ارسال بسته‌های سرمایه‌گذاری به سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها

الزام شهرداری شیراز به ارسال بسته‌های سرمایه‌گذاری به سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها 

محمد حسن اسدی، رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز گفت: در چهل و ششمین جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز مصوبات پیشین کمیسیون و نحوه اجرایی شدن آن‌ها در شهرداری بررسی  و در ادامه تهیه بسته سرمایه‌گذاری شیراز قدیم توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز و همچنین الزام شهرداری به ارسال بسته‌های سرمایه‌گذاری به سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها مصوب شد.

۱۴۰۱/۰۳/۱۱ - ۱۱:۱۱:۳۶

دیدگاه های شما