امروز: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حسینی: همکاری شورای اسلامی شهر و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدفمند می شود

همکاری شورای اسلامی شهر و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدفمند می شود.
رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار در دیدار با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس با تشریح اهداف و برنامه های این کمیسیون از ضرورت هدفمند بودن همکاری های فیمابین شورا ، شهرداری و کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس سخن گفت .
سیده مریم حسینی با اشاره به ابزار ها و امکانات علمی ، فنی و منابع انسانی موجود بر تهیه طرحی کاربردی در قالب یک تفاهم نامه جهت استفاده از این ظرفیتها تاکید کرد و ادامه داد : فضای فکری جدید و جهادی که بر کمیته امداد امام خمینی (ره) حاکم شده و نیز عزم اعضا شورا و همکاران در شهرداری شیرازمی طلبد که منطقی تر و موثر تر به نیازمندان و نیازهای آنها توجه شود و با توانمند سازی فکری و مهارت آموزی به شهروندان کم برخوردار آینده امیدوار کننده ای برای آنها ترسیم کنیم .گفتنی است در این دیدار مقرر شد در اسرع وقت با مشارکت کارشناسان هر دو بخش سند جامع همکاری ها تهیه و تدوین و اجرایی شود.

۱۴۰۱/۰۳/۱۴ - ۰۷:۲۷:۲۳

دیدگاه های شما