امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/ پنجاه وچهارمین جلسه فوق العاده کمیسیون سلامت محیط زیست ، خدمات شهری 1401/03/18

جلسی بازدید فوق العاده کمیسیون سلامت محیط زیست،خدمات شهری شورای اسلامی شیراز درخصوص ازسایت ساماندهی مشاغل شهری اتی الاحداث اکبراباد

۱۴۰۱/۰۳/۱۸ - ۱۶:۲۵:۳۳

دیدگاه های شما