امروز: پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

هاجری: شیراز باید ۷ نماینده در مجلس داشته باشد نه ۴ نماینده

شیراز باید ۷ نماینده در مجلس داشته باشد نه ۴ نماینده

محمدرضا هاجری عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با توجه به اصل ۶۴ قانون اساسی و عنایت به اصل ۷۵ قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه، می بایست حداقل ۴۰ کرسی به تعداد اعضای مجلس شورای اسلامی اضافه شود. بر مبنای ۱۰ شاخص افزایش تعداد نمایندگان، هر۱۵۰ هزار واجد شرایط رأی دادن یا هر ۲۵۰ هزار جمعیت در یک منطقه، می بایست یک نماینده داشته باشند. شهرستان شیراز با یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، می بایست ۷ نماینده داشته باشد نه ۴ نماینده؟!
۱۸ عضو مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس، لازم است با همدلی و صدای واحد کمک کنند تا مرکز استان به حق و حقوق از دست رفته خود برسد. یادمان باشد پیش از نیمی از جمعیت شهرستان شیراز، عزیزان و بزرگواران شهرستانی بوده، با ۷ نماینده می توانند مطالبات، توقعات وخواسته های خود را پوشش کامل داده، مطالبه کنند.

۱۴۰۱/۰۳/۲۲ - ۱۲:۰۱:۳۰

دیدگاه های شما