امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/جلسه رابطین منطقه شیش شوراری اسلامی شهر 1401/03/24

جلسی کمیته مرکزی  یاوران شورا ورابطین منطقه شیش ، سرکار خانم حسینی رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی ورفع محرومیت مناطق کم برخوردار وناظر شهرداری منطقه شیش

- ۱۰:۴۷:۵۷

دیدگاه های شما