امروز: چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/کمیسیون مشترک نامگذاری وهوشمند سازی وفناوی اطلاعات 1401/03/28

۱۴۰۱/۰۳/۲۸ - ۱۰:۵۴:۵۰

دیدگاه های شما