امروز: یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/کمیسیون هوشمند سازی وفناوری نوین و اطلاعات 1401/03/30

۱۴۰۱/۰۳/۳۰ - ۰۸:۲۵:۴۲

دیدگاه های شما