امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/ بازدید کمیسیون حاشیه نشینی ورفع محرومیت مناطق کم برخوردار 1401/03/31

چهل و پنجمین جلسی کمیسیون حاشیه نشینی ورفع محرمیت مناطق کم برخوردار، بازدیداعضای  شورا اسلامی شهر شیرازاز مراکز توانمندسازی واشتغال زایی قراگاه اجتماعی حضرت احمد بن موس (ع)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ۱۰:۳۸:۳۹

دیدگاه های شما