امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اسدی: بازدید اعضای کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز از زمین‌های کشاورزی اطراف کاخ تاریخی ابونصر

بازدید اعضای کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز از زمین‌های کشاورزی اطراف کاخ تاریخی ابونصر
در این بازدید که روز پنج‌شنبه مورخ 26/3/1401 برگزار گردید، اعضای کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورا، مدیران شهرداری، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری فارس و مدیرکل میراث فرهنگش استان حضور داشتند.
محمدحسن اسدی رییس کمیسیون قتصاد و سرمایه‌گذاری شورا گفت: این بازدید از یکی از زمین‌های کشاورزی اطراف قلعه تاریخی ابونصر صورت گرفت که دارای ظرفیت‌های گردشگری فراوان در این محیط میراثی است.  در این بازدید مقرر گردید سازمان سرمایه‌گذاری مدل سرمایه‌گذاری در این پروژه را تعیین و پیگیری مواردی از جمله تعریض راه دسترسی و تعامل با سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست در راستای تعریف این پروژه از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این بازدید بود.

۱۴۰۱/۰۴/۰۴ - ۱۳:۲۰:۵۵

دیدگاه های شما