امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/شصت وششمین جلسه صحن علنی شورا ،تقدیر وتشکر معاون وزیر آموزش و پرورش استثنایی کشور از اعضای شورای اسلامی شهرشیراز 1401/04/05

شصت و ششمین جلسه صحن علنی شورا تقدیر وتشکر معاون وزیر اموزش وپرورش استثنایی کشور از اعضای شورای اسلامی شهر شیرازدرراستای اهمیت این شورا در مصوبات ، نسبت به معلولین شهر

۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ۱۷:۰۸:۵۸

دیدگاه های شما