امروز: چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش تصویری/کمیسییون اقتصادوسرمایه گذاری 1401/04/11

۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۱۷:۳۸:۲۹

دیدگاه های شما