امروز: پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

«عکس نوشت خبری» شورای اسلامی شهر شیراز ۱۰ تا ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۰:۴۰

دیدگاه های شما