امروز: شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حسینی: تدوین برنامه از نقشه راه فرهنگی استان درشمال غرب شیراز

تدوین برنامه ازنقشه راه فرهنگی استان درشمال غرب شیراز 
سیده مریم حسینی با اشاره به گسترش جمعیت شیراز به سمت شمال غرب و غرب شهر و سکونت چند صد هزار نفر از شهروندان در این محدوده گفت : با توجه به مهاجر بودن بخش عمده ای از این عزیزان که یا خارج از شهر و یا از مرکز شهر به این محدوده ها مهاجرت کرده اند ضروری است از نقشه راه فرهنگی برنامه هایی متناسب با الگوهای فکری و فرهنگی این شهروندان تهیه و تدوین و ذیل سند فرهنگی استان اجرایی شود‌.
وی حضور قومیت ها و خرده فرهنگ ها در این مناطق را فرصتی برای استفاده از ظرفیت های این بخش از جامعه دانست و گفت : اگر الگو و طرح فرهنگی و چشم انداز لازم برای جامعه ترسیم نکنیم با تعدد  تصمیم گیری ها مواجه می شویم و به نتیجه مطلوب و تعالی اجتماعی و انسانی نمی رسیم .
ناظر شورا در منطقه شش شهرداری شیراز حضور نهاد و دفتر امام جمعه در شمال غرب شیراز را فرصتی برای بهره مندی بیشتر شهروندان از ظرفیت های فرهنگی اجتماعی ، تربیتی و اخلاقی این مجموعه دانست و افزود : وحدتی که میان شهرداران مناطق شش و ده و دفتر نهاد رهبری در محور شمال غرب شیراز حاکم است فرصت خوبی است تا موانع و مشکلات اجتماعی و فرهنگی این محدوده کاهش یابد . وی حجم برنامه های معاونت فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در مناطق شش و ده را قابل توجه و تقدیر دانست و گفت : اثر بخش بودن برنامه ها زمانی است که مردم به رضایت برسند و امید و نشاط اجتماعی در سطح جامعه بیشتر شود .

۱۴۰۱/۰۴/۱۱ - ۱۰:۵۹:۴۴

دیدگاه های شما